Skupina LUX

Skupina LUX je uskupením tří firem – LUX spol. s r.o., LUX-PTZ s.r.o. a LUX-IDent s.r.o.
Všechny firmy mají shodnou vlastnickou strukturu a jejich společným cílem je využít všech synergií v rámci skupiny za účelem větší konkurenceschopnosti.

logo LUX-IDent

LUX-IDent s. r. o. vznikla v roce 2002 jako další sesterská společnost LUXu. S pomocí strojů vyvíjených v LUX s. r. o. začal LUX-IDent vyrábět RFID transpondéry o nízké a vysoké frekvenci pro rostoucí trh bezkontaktních technologií a aplikací. Během deseti let se společnost zařadila k vedoucím výrobcům ve střední a východní Evropě a v roce 2017 dosáhla obratu přes 15,6 milionů EUR. Většinu výrobků dodává LUX-IDent do zemí EU, USA a Kanady.

logo LUX

Společnost LUX spol. s r.o. byla založena v roce 1992 po privatizaci bývalé části TESLA Jablonné nad Orlicí, tradičního výrobce jednoúčelových zařízení pro elektrotechnický průmysl. Z důvodů rozpadu celého trhu bývalého východního bloku, nekonvertibilní měny a ekonomické krize v České republice musela společnost zcela obměnit svůj výrobní program a zahájila výrobu lisů na odpad, které úspěsně prodávala v České republice i v západní Evopě. S postupným příchodem zahraničních investorů LUX využil příležitosti a vrátil se k vývoji a výrobě sofistikovaných jednoúčelových strojů. Jelikož se výroba lisů ukázala být velmi perspektivním oborem, rozhodl se LUX v roce 1995 založit novou společnost LUX-PTZ s. r. o. specializovanou na prodej lisů.

logo LUX-PTZ

LUX-PTZ s. r. o. v současnosti nabízí komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství včetně poradenství. Původní program výroby byl výrazně rozšířen o nové typy lisů, postupně se přidaly i kontejnerové lisy. Společnost dále nabízí gravitační schozy na odpad a prádlo a další typy zařízení a příslušenství pro odpadové hospodářství. Efektivní nakládání s odpady je stále důležitější neoddělitelnou součástí udržitelných firemních strategií.