Podmínky skladování

  • Uchovávat v originálních obalech.
  • Obecně nevystavovat zboží přímému slunečnímu světlu. Nejlépe uchovávat zboží v krytých skladech na temném místě.
  • Nevystavovat dodané zboží silnému elektromagnetickému poli.
  • Nevystavovat dodané zboží nestandardnímu mechanickému namáhání – myšleno otřesy, tlaky…
  • Doporučená teplota skladování: +10 °C až +30 °C
  • Doporučená vlhkost pro skladování: 40 % – 60 % RH
  • Dodané zboží zpracovat nejlépe do 12 měsíců od dodání.