Vnitřní oznamovací systém společnosti LUX-IDent s.r.o.

 

Společnost LUX-IDent s.r.o. zřídila na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

LUX-IDent s.r.o přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost LUX-IDent s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vyloučila přijímání oznámení od osoby, která pro společnost LUX-IDent s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona.

Pro podání svého oznámení můžete využít následující možnosti:

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu nebo poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

 

Emailová adresa pro podání oznámení nebo sjednání schůzky:

whistleblowing@lux-ident.com

Poštovní adresa: LUX-IDent s.r.o. Tovární 368, 563 01 Lanškroun. Při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku označení: „K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY. NEOTEVÍRAT!“. Případně uveďte i jméno některé z níže uvedených příslušných osob.

LUX-IDent s.r.o. jmenovala podle zákona tyto příslušné osoby:

  • Pavla Holubářová, tel.: +420 465 352 536
  • Mgr. Michal Smetana, tel.: +420 465 352 502

 

Externí oznamovací systém v České republice

Můžete také podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti, které zřizuje externí oznamovací kanál zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení výlučně z hlediska působnosti zákona a příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat.

Pověřené osoby ministerstva neprovádějí ve společnosti žádné prošetřování důvodnosti oznámení ani nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného závadného stavu. Oznámení pouze předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci.